Elutazni önmagunkhoz...

Gábor Bertalan | 2022. július 13.
Elutazni önmagunkhoz...

Jó volna jegyet szerezni és elutazni önmagunkhoz… Sajnos, sokan akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gyalog vannak… írta volt József Attila. 2022. július 13-án, immár 236. alkalommal ünnepeltük Bodollón a Sarlós-Boldogasszony tiszteletére épült filiális templomban a Fatimai engesztelő imatalálkozók liturgiáját. A szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános volt, akivel együtt misézett Dr. Edvin Berger, kinevezett pányi plébánosi kormányzó. A szentmisét a Mária Rádió telkibányai adója Cehelnik István és Simko Imre technikusok és a plébánia YouTube csatornája Kuzma Norbert okleveles mérnök jóvoltából élőben közvetítette. Orgonált és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. Arra emlékeztünk, hogy a Szűzanya a Gábor angyallal való találkozása és igenjének kimondása után felismerte, hogy meg kell látogatnia idős rokonát, Erzsébetet, aki rászorult az ő segítségére. Mária elindult hozzá, vállalva a nehéz és kockázatos utat. A két asszony, Isten leányai, megnyílva Isten akaratának, boldogan találkoztak egymással és önmagukkal.

Mostanában sokat halljuk a szinódus fogalmat, ami a görög szün-hodosz szóból származik, ami összejövetelt, közös úton levést, együtt járást jelent.  Ferenc pápa 2021-ben hirdette meg a Katolikus Egyházban az együtt gondolkodás ezen folyamatát, amely hivatalosan a 2023. évi püspöki szinódusig tart. A szinódus alkalmat kínál meghallgatni és összegezni a világ különféle tájain élő hívők tapasztalatait, javaslatait, örömeit és gondjait, „hogy megértve az idők jeleit, jobban együttműködjünk Isten történelemben végzett munkájával.

Ezen az úton nyilvánvalóan nem járhatunk az Úr Jézus nélkül, aki önmagát nevezi útnak: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6), ezért különös öröm volt számunkra, hogy ismét együtt voltunk Bodollón, ahol lélekben szemlélhettük, hogy a Boldogságos Szent Szűz, miként van jelen az üdvtörténetben? Az ikonográfia gyakran úgy ábrázolja őt, mint a fiát karjaiban tartó, fiára mutató anyát – ezek az úgynevezett hodigitria, vagyis az „útmutató” ikonok.

Az Istenszülő az üdvösséghez vezető utat a legegyszerűbb mozdulattal Fiában mutatja meg. A Szűzanya ugyanis a kezdetektől fogva önmagában gyakorolja és mutatja ezt a szerepet.  Ezért Isten népe valahányszor utat keres, utat választ, vagy iránymutatást igényel, biztosan számíthat Szűz Mária szelíd, csendes, de határozott útmutatására. (Ferenc pápa)

Ez tény látható képileg ábrázolva szárnyas-oltárunkon is, amikor látva látjuk, hogy a Szűzanya jól megélt zarándokútja milyen belső megújulást eredményezett Erzsébetben és gyermekében Keresztelő Szent Jánosban. Ám a Szentlélek nemcsak Szűz Máriát tette élete első pillanatától fogva új teremtménnyé, de mindenkit, aki kész a belső megújulás útjára lépni, és így szolgálni az újjáteremtés művét, amely Krisztus Urunk által a Szentlélekben már megindult, és amelyben Isten ránk is számít.

Mi is örültünk annak, hogy a koronavírus-járvány lassú múlásával ismét nagyobb számban együtt lehettünk – határon innen és határon túl! Köszönjük, hogy legyőzve félelmünket, ismét vállaltuk az utazás fáradalmait.

 A kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Szűz Máriát az Úr hallatlanul nagy feladatra hívta: Istenszülővé lenni. Ahhoz, hogy ez életében megvalósuljon, a Szentléleknek, a „Magasságbeli Erejének” (Lk 1,35) kellett őt betöltenie. Ám a Szentlélek úgymond nemcsak „működésbe hozott” valamit, és aztán elhallgatott, de „rajta is marad” (vö. Jn 1,32). Szűz Máriát továbbra is folyamatosan kísérte és formálta a Szentlélek tüze, egészen a mennybe való hazaérkezéséig.

 Jó ezt nekünk is tudatosítani, hogy az Úr Jézus alapította és a Szentlélek kenete által létrehozott és átitatott Egyház útját a Szentlélek tovább kíséri az idők végéig. Sőt, a szinodalitás lelkületével útra kelve, ebben is útitársunk lesz Szűz Mária, az Egyház Anyja, aki példát ad és bátorít a Szentlélek sugallatait követő, önmagunkat Istennek átadó életre és az ugyanazon isteni Lélek világosságában hozott döntések fontosságára. Mária maga is Pneumatoforos, azaz Lélek-hordozó, aki ezzel arra tanít minket, hogy ha befogadjuk és hordozzuk önmagunkban a Szentlelket, az isteni Lélek bennünket is hordozni és vezetni fog.

 A rózsafüzér első tizedét a bodollói, a második tizedét a szepsi, a harmadik tizedét – az edelényi, a negyedik tizedét a perkupai, az ötödik tizedét a bodollói hívek képviseletében imádkoztuk.

 A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök mondott köszönetet, hogy ismét együtt imádkoztunk, elmélkedtünk és engeszteltünk. Ahhoz ugyanis, hogy igazán közösséget alkothassunk Istennel, egymással és önmagunkkal szükség van a csendre, a csendességre, az elcsendesedésre, mert így könnyebben halljuk meg, hogy mit üzen nekünk és rajtunk keresztül a Szentlélek napjaink világának.

 Amint azt az oltárképünk is sejteti: a názáreti Szent Szűz, a Boldogságos Szűz Mária, különleges küldetést kapott: az istenanyaság páratlan kegyelmét.  De Mária továbbra is ember maradt, ami küldetésének határait is kirajzolta: nem lett ugyan apostollá, de maga is apostolkodni hivatott. Részt kapott és vállalt a misszióból, az evangéliumi értékrend hirdetésében, továbbadásában, megélésében. Szűz Mária hivatását elfogadva megengedte, hogy a Szentlélek erre alkalmassá formálja és vezesse. Saját szándékait, terveit és álmait együttműködő készséggel alávetette Isten akaratának. Az örök Igének méhében való megfoganása után útra kel, hogy küldetését már így is teljesítse, és Krisztust közvetítse a világnak. Ez fakasztotta nemcsak Erzsébetet és az ő méhében Keresztelő Jánost, hanem később is az egész Egyházat is igazi örömre, hitvallásra és istendicséretre (vö. Lk 1,39–45).

 Ismételt örömmel és nagy bizakodással közöljük a kedves hívekkel, hogy október 13-án Őeminenciája Dr. Erdő Péter bíboros úr, Magyarország prímása, Őexcellenciája, Bernard Bober érsekfőpásztorunk kíséretében meglátogatja közösségünket, hogy a bodollói engesztelő imatalálkozók 20. évfordulóján velünk együtt mondjon hálát és köszönetet az itt kapott kegyelmekért. Ezúton is tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk kedves Mindnyájukat – határon innen és határon túl!

 Ne felejtsük József Attila verssorait - Jó volna jegyet szerezni és elutazni Önmagunkhoz… Sajnos, sokan akadnak olyanok, akik lovon, autón és repülőgépen is gyalog vannak… Hála Istennek, mi itt Bodollón, az engesztelések esti énekében nem egyszer már túljutottunk a szakadékon… Igazi lelkünket, lelkületünket, akárcsak az ünneplő ruhánkat, gondosan őrizzük továbbra is, hogy tiszta legyen és maradjon az ünnepekre.