Életképessé tenni a peremre szorultak szellemi, erkölcsi és fizikai létét...

Gábor Bertalan | 2023. április 27.
Életképessé tenni a peremre szorultak szellemi, erkölcsi és fizikai létét...

„Cigánypasztorációs tapasztalatcsere a Kárpát-medencében” címmel rendezett és szervezett lelki találkozót 2023. április 26-27-én a budapesti Boldog Ceferino Intézet. Az első nap eseményei Barkán történtek a polgármesteri hivatal, a református és a katolikus egyházközségek közös szervezésében, a másnapi események Kassán a szalézi szerzetesek és a görögkatolikus egyházközség közreműködésével.

A találkozó résztvevői Székely János megyéspüspök vezetésével úton Barkáról Kassára tartva rövid kitérőt tettek Szepsibe, meglátogatva a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontot, ahol Nagy István iskolaigazgató megbízásából – aki a szlovákiai egyházi iskolák igazgatóinak a találkozója miatt volt távol - Szabó Nóra Sára, orsolyita nővér köszöntötte nagy tisztelettel és szeretettel a zarándokokat a Fészekben, amelynek felépítése döntő mértékben a jelenlegi magyar kormánynak, ill. az anyaország polgárainak köszönhető.

Örülünk, hogy ezúton is kifejezhetjük Önök által hálánkat és elkötelezettségünket a Gondviselésnek és a Benne hívőknek minden lelki, szellemi és anyagi jóért – mondta többek között a nővér. Különös öröm számunkra az a tény is, hogy becses látogatásuk a Fészkünkben akkor történik, amikor Ferenc pápa apostoli látogatására készülünk. Számunkra is jelzésérték, hogy Magyarország az egyetlen ország a világon, ahová – Olaszországon kívül – Ferenc pápa egynél többször ellátogat.

A katolikus egyházfő látogatása mutatja, hogy Ő valóban nem sémákban gondolkodik, hanem nagyon egyéni módon, nem az esetleges kritikákra figyel, amelyeket esetenként Magyarországról hallhat, hanem igyekszik személyes tapasztalatokat gyűjteni. Ez mind - mind arra enged következtetni, hogy a Szentatya tud valamit küzdelmes történelmünkről. Arról a „csodáról”, hogy ez a kicsi nép, természetes szövetségesek nélkül, ebben a „más kultúrájú tengerben” is meg tudott maradni.

Voltaképp az iskola is: a 265 növendék, a tantestület, a szülők, a nagyszülők, az iskolabarátok és sok-sok jóakaratú ember közös összefogása – határon innen és határon túl – ilyen jelzésértékű bizonyíték, hogy a keresztény hitnek, a bátor kiállásnak és a példás elkötelezettségnek jövőt formáló ereje van.  

Ennek a magatartásnak a megerősítését várjuk Őeminenciája Erdő Péter bíboros úr és Őexcellenciája Bernard Bober kassai érsek-metropolita május 16-ai közös látogatásától is, amikor, felszentelődik iskolakápolnánk, megáldásra kerül Isten szolgája, Gróf Esterházy János féldomborműve és közös imát mondunk a rügyező „Petőfi-körtefánál”, amelynek oltóágát Székely-keresztúrról kapuk, hogy el ne felejtsük: a fa a szél kihívásaira, gyökereivel válaszol.

Az iskolát a pápalátogatáskor a Papp László Sportarénában hárman képviselték. Az iskola diáksága és tantestülete ugyanis tavaly részt vett az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson, az idén a csíksomlyói búcsúba készülnek, hogy miután másféléve Budapesten elkötelezték önmagukat az evangéliumi értékrend hiteles megélése, őrzése és továbbadása mellett, az idén a Boldogasszony közbenjárását kérjék megvalósítani az iskola, a fészek mottóját, jeligéjét – Cum Deo, pro Pátria et Invicem – Istennel, a Hazáért és Egymásért.

Ezúton is köszönjük a becses látogatást és az érdeklődést. Adja Isten, hogy a legközelebbi találkozónk hosszabb legyen, folytatódjon és teljesüljön a szervezők és a rendezők vágya: életképessé tenni a peremre szorultak szellemi, erkölcsi és fizikai létét.