Egymásnak egymásért, végig az égig...

Gábor Bertalan | 2024. május 19.
Egymásnak egymásért, végig az égig...

Technikusaink jóvoltából 2024. május 19-én ismét nagy örömmel és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszönthettünk mindenkit a templomban, az idősek otthonában és otthon a készülékeknél.

Templomunk búcsúünnepét ültük – 1331 óta. Okmányokkal bizonyítható, hogy templomunk városunkban immár 693 éve áll őrhelyként, hogy figyelmeztessen, bátorítson és buzdítson bennünket ragaszkodni az ősi gyökerekhez.

Ki tagadná? Vannak szavak, amelyeket nem szívesen hallunk: evangéliumi értékrend, szentségek, anyanyelv, kultúra. Meg-megszólaló lelkiismeretünk olykor bizony vádol, máskor vigasztal, ismét máskor elgondolkodtat és szembesít minket, mert volt hogy az évszázadok során megkopott a hitünk, a reményünk és a szeretetünk, de hála Istennek - nem mindenkiben. Mindig maradt egy szent mag, amelyik pásztortűzként őrizte, élte és tovább adta az ősi értékrendet.

Ezért, templomunk búcsúünnepén ismét hálát adtunk, hogy itt vagyunk. Együtt vagyunk, egymással, egymásért. Cum Deo – pro Patria et Invicem. Az Istennel, a hazáért és egymásért.

Pünkösd szombatján Lélekvárással egybekötött szentmise volt, másnap ünnepi szentmisék, amelyekben - megvizsgálva lelkiismeretünket és megbánva bűneinket - a Szentlélek fényét, világosságát és erejét kértük egyházközségünk hívő népéért, városunk minden lakosáért és népünkért, hogy tartson meg bennünket az Úr egymásnak, egymásért – végig az égig.