Cserekészjubileum

Gábor Bertalan | 2022. május 22.
Cserekészjubileum

2022. május 22-én, a húsvéti szentidő 6. vasárnapján hálaadó szentmisére gyűltek össze a szepsi cserkészek, akik 30 évvel ezelőtt - 1992. február 7-én alapították meg városunkban a szlovákiai cserkészek 12. számú Bercsényi Miklós cserkészcsapatát.

Azóta - amint azt írják - több generáció nőtt fel. Az akkori cserkészekből, mára vezetők, édesapák, édesanyák lettek. Ma már gyermekeik is cserkészek. 30 év az egyén életében sem kevés, hát még egy közösség, egy csapat életében, ahol mindenki a legjobb tudása és lelkiismerete szerint igyekszik önzetlen önkéntesként végezni munkáját.

Sajnos, az ünneplésre februárban a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség, amit azonban előzőnap Jósvafőn igyekeztek kipótolni, s most az Úr oltáránál ünnepi hálaadással teljessé tenni.

Isten éltesse az ünnepelő cserkészcsapatot – szólt az egyházi jókívánság. Erőt, egészséget, kitartást kívánunk számukra. Legyen örömteli, boldogság dús a jubileumi esztendő! Adja Isten, tegyenek meg továbbra is minél többet azért, hogy legyen alkalmuk együtt örülni és boldognak lenni. Legyenek testben és lélekben tiszták! Jó munkát kívánunk számukra! Legyenek továbbra is résen!

Természetesen nem csak ők, de mindnyájan, akik többször megtapasztaltuk cserkészeink önzetlenségét, készségét és nagylelkűségét. Legyünk résen! Egyéni, családi, közösségi és egyházi életünkben a Szentlélek fénye és ereje által ismerjük fel ezután is az idők jeleit…