Boldog Salkaházi Sára közbenjárására...

Gábor Bertalan | 2023. január 21.
Boldog Salkaházi Sára közbenjárására...

2023. január 20-án Ferenc pápa fogadta a Slachta Margit által 100 éve alapított Szociális Testvérek Társaságának tagjait, akiket arra buzdított, hogy „a szeretet fegyvereivel” nézzenek szembe a társadalmi kihívásokkal.

A jelenlévőkhöz intézett beszédében a pápa kiemelte, hogy a Társaság eredeti karizmáját „az idők során és az egyház társadalmi tanításán keresztül különböző politikai és társadalmi helyzetekre alkalmazták, egészen napjainkig”. „Meglepett, hogy alapítótok már megszentelt életűként is aktív politikai tevékenységet folytatott. Lenyűgöző a holokauszt idején tett nyilatkozata, miszerint a hit előírásai arra kötelezték az apácákat, hogy saját életük kockáztatásával is védjék a zsidókat.” – jelentette ki Ferenc pápa.

Ez az igazság, amelyet nehezen ismerünk el. Sok vértanú halt meg a hite miatt. Nem azért, mert megtagadták volna tőlük Isten imádásának szabadságát, hanem a hiteles életük miatt, amelyre a szabadság, az igazságosság és az igazság érdekében a hit ösztönözte őket. Hasonló képen, mint Keresztelő Jánost, aki azért halt meg, mert szemrehányást tett a zsarnoknak, aki nem az isteni törvények szerint élt, és arra hívta az embereket, hogy tagadják meg azt a romlott rendszert, amely eltávolította őket Isten akaratától – nyomatékosította a pápa.

Azok a múlt század eleji körülmények, amelyek a társadalmi változásokkal utat nyitottak a világháborúknak, döntő pillanatok voltak, amikor Isten rendetek megszületését ösztönözte. A mostani idők sem kevésbé fontosak, és ma, mint akkor, továbbra is aktuális a felhívás a tanúságtételre. Milyen csodálatos lenne, ha Margit szavai ugyanolyan hevesen visszhangoznának a szívetekben, mint azokban az első nővérekben! Szavai ösztönzésül szolgálnak számotokra, amelyek arra tanítanak, hogy a társadalmi kihívásokkal, ahogyan akkor a nácizmus ellen tették, a szeretet egyetlen fegyverével nézzetek szembe” – buzdította a Szociális Testvéreket a pápa.

Ferenc pápa tanítása alapján, csak ismételni tudjuk: Isten adjon nekünk is erőt, hogy a mában, felismerve a mai idők jeleit, tanúi legyünk a szeretetnek, az igazságnak és az igazságosságnak abban a hivatásban, amelyre elhívott minket. Kérjük ezt Boldog Salkaházi Sára közbenjárásával – zárta beszédét Ferenc pápa.