Bodollói köszönet...

Gábor Bertalan | 2023. május 13.
Bodollói köszönet...

Bodollón 2023. május 13-án, a Fatimai jelenések 106. évfordulóján az ünnepi szentmise főcelebránsa Gábor Bertalan, esperes-plébános volt. Orgonált, és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette.

 Amint tudjuk, Ferenc pápa hasonlóan, mint tavaly az idén is kezdeményezte, hogy május hónap minden napján az ősegyház mintájára a hívek Szűz Mária közbenjárását kérjék a fiatalokért, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért is, s hogy ott újrainduljon a társadalmi és a gazdasági élet.

Ma 42 éve, hogy 1981. május 13-án - amikor szent II. János–Pál pápa Rómában a Szent Péter téren a gépkocsijával áthaladt a lelkes hívek között - Ali Ağca egy félautomata pisztollyal négyszer rálőtt. Egy golyó a gyomrát, egy - 1 milliméterrel a szíve mellett -, egy a jobb mutatóujját és egy pedig a jobb karját találta el. A pápát azonnal kórházba szállították. 1982. május 13-án - 41 éve – szent II. János-Pál pápa Fatimában hálát adott megmeneküléséért és megismételte a Sancta Magore bazilikában, az 1981. június 7.-re, a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulójára tervezett, de az ellene elkövetett merénylet miatt, csak hangfelvételről elhangzott imáját. A merénylet május 13-án, 17 óra 17 perckor történt. A 42. évfordulón, a nyári időszámítás következtében: 18 óra 17 perckor volt. Lelki találkozónkon – itt Bodollón - ebben az időben Szentségimádás volt, amikor a kihelyezett Oltáriszentség előtt emlékeztünk erre a tragikus, de végül is győzelemmel végződő eseményre, mert a merénylő ugyan pontosan célzott, de Szent II. János-Pál szavai szerint: "mivel a golyó pályáját egy anyai kéz vezette, ezért a haldokló pápa megállt a halál küszöbén."  

A szentmise, mint mindig, most is a jelenlevőkért, az adakozókért, valamint a kért szándékokra volt bemutatva, megkülönböztetett hangsúllyal a fiatalokért. A koronavírus-járvány miatt ugyan még némi korlátokkal, de tettrekész technikusaink áldott közreműködésével a Mária Rádió és az internet segítségével hallhatóak, plébániánk honlapja, „jutub” adásában láthatóak voltunk, sőt visszanézhetőek. Köszönjük a nagyszerű lehetőséget.

A jelenlevők tehát az ünnepélyes liturgikus bevonulás után elimádkozták a rózsafüzért, amit szentmise, majd engesztelő és könyörögő Szentségimádás követett: a családok, az egyházak és a népek felajánlása a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve oltalmába. Nevezetesen e tájon élő magyarok és nem magyarok: szlovákok, csehek, németek, lengyelek, ruténok, romák, hívők és kevésbé hívők felajánlása, Mária gyermekeiként, hiszen Ő Anyja Fia minden testvérének.

 A koronavírus-járvány fokozatos enyhülése és az ukrajnai háborús konfliktus mielőbbi békés rendezése reményében Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyeztük önmagunkat. Oltalmát kértünk azzal a tudattal, hogy nem elég csak Mária tiszta, megsebzett arcára tekinteni, de tekintetéből ki kell olvasnunk mindazt, ami népeink lelkiismereti megújulásához szükséges. Ezért könyörögtünk védőszentjeink, valamint lélekben a szűkebb pátria püspökeivel és papjaival együtt, Mária járjon közben értünk, hogy Isten fordítsa javunkra a koronavírus-járvány következményeit. Ezzel az imánkkal fejeztük ki sorsközösség vállalásunkat egyházmegyéink főpásztoraival, akik a világban, az egyházban és hazánkban ezen a napon, május 13-án népeink, nemzeteink és önmagunk érdekében tettek. A Boldogasszonyra bízva egész életünket, minden örömünket, bánatunkat és szenvedésünket, mindazt, amik vagyunk, és amink van, egész múltunkat, jelenünket és jövőnket.

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, templomatya mondott köszönetet az összetartozás bizonyítékáért. A koronavírus járványára való tekintettel - mondta - csak ezt tehettük, mint annyiszor a történelem során áldott elődeink. Rásejtve, amit ők is sejtettek: sok mindent kellene tenni, de csak azt tehetjük, amit lehet, s ahogyan lehet és nem azt, amit szeretnénk. De ezt nem kívülről, és nem másoknak kell megítélni. Az ítélet az Istené. Ő fogja igazolni, vagy cáfolni: nem tettünk lehetetlent, de amit lehetett, azt igyekeztünk megtenni…

Ünnepélyesen bejelentette, hogy itt Bodollón – továbbra is nagy bizalommal igyekszünk folytatni közös imánkat, felismerve az idők jeleit megtegyünk mindent, amit a gondviselés elvár tőlünk. Amint azt már jeleztük, május 16-án Bernard Bober, excellenciás érsek úr meghívására meglátogat minket Erdő Péter eminenciás bíboros úr, hogy velünk együtt hálát adjon a több mint 20 éven át minden hónap 13-án megtartott Fatimai engesztelő imatalálkozókért, amikor együtt imádkozhattunk és könyöröghettünk, hogy a Kárpát-medence - Közép-kelet Európa - népei a történelem sebeire együtt keressék és találják meg az Eucharisztiában a kölcsönös kiengesztelődés és megbocsátás forrását. Lélekben köszöntöttük közelgő születésnapja alkalmából Bartko Elek, emeritus esperes-plébánost is, aki június 10-én a csécsi plébániatemplomban ünnepi szentmisében ad hálát az 50 éves hűséges papi szolgálata lehetőségéért.

Ismételt köszönet és hála mindenkinek, aki e jeles évfordulón a régi hűség, az ősi ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával fizikálisan vagy virtuálisan jelent volt és továbbra is lelkiismeretesen kívánja végezni életfeladatát: kész imádkozni, dolgozni és engesztelni népeink lelki, szellemi és erkölcsi megújulásért, határon innen és határon túl.