Bodollói köszönet

Gábor Bertalan | 2022. május 13.
Bodollói köszönet

2022. május 13-án, a Fatimai jelenések 105. évfordulóján az ünnepi szentmise főcelebránsa Bartko Elek, emeritus esperes-plébános volt, akivel együtt miséztek a szűkebb pátria papjai. Orgonált, és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette.

 Amint tudjuk, Ferenc pápa ismét kezdeményezte, hogy az idén május hónap minden napján ősegyház mintájára a hívek Szűz Mária közbenjárását kérjék a fiatalokért, és együtt emeljék fel könyörgő szavukat Istenhez az ukrajnai háborús konfliktus békés rendezéséért is, s hogy ott újrainduljon a társadalmi és a gazdasági élet.

 A szentmise, mint mindig, most is a jelenlevőkért, az adakozókért, valamint a kért szándékokra volt bemutatva, megkülönbözetett hangsúllyal a fiatalokért. A koronavírus-járvány miatt ugyan még némi korlátokkal, de tettre kész technikusaink áldott közreműködésével a Mária Rádió és az internet segítségével hallhatóak, plébániánk honlapja, „jutub” adásában láthatóak voltunk, sőt visszanézhetőek. Köszönjük a nagyszerű lehetőséget.

Ma 41 éve, 1981. május 13-án, amikor II. János – Pál pápa Rómában a Szent Péter téren a gépkocsijával áthaladt a lelkes hívek között, Ali Ağca egy félautomata pisztollyal négyszer rálőtt, súlyos sebeket ejtve rajta. Mind a négy lövedék megsebesítette a pápát, egy a gyomrát, egy 1 milliméterrel a szíve mellett, egy a jobb mutatóujját és egy pedig a jobb karját találta el. Az utóbbi kettő két járókelőt is megsebesített. A pápát azonnal kórházba szállították, a hatóságok pedig bizonyítékokat keresve, átfésülték a helyszínt. A merénylő bűntársa, Çelik pánikba esett és elmenekült, anélkül, hogy tüzet nyitott volna, vagy felrobbantotta volna az elkészített bombáját.

Negyven éve, 1982. május 13-án szent II. János Pál pápa Fatimában hálát adott megmeneküléséért és megismételte a Santa Maggiore bazilikában, az 1981. június 7.-re, a konstantinápolyi zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulójára tervezett, de az ellene elkövetett merénylet miatt, csak hangfelvételről elhangzott imáját, amelyet mi újból elimádkoztunk.  

A merénylet május 13-án, 17 óra 17 perckor történt. Ez a 41. évfordulón, a nyári időszámítás következtében 18 óra 17 perc. Lelki találkozónkon ebben az időben Szentségimádás volt. A kihelyezett Oltáriszentség előtt emlékeztünk erre a tragikus, de végül is győzelemmel végződő eseményre, mert a merénylő ugyan pontosan célzott, de Szent II. János Pál szavai szerint: "mivel a golyó pályáját egy anyai kéz vezette, ezért a haldokló pápa megállt a halál küszöbén."

Ma 6 éve, hogy Erdő Péter bíboros úr és Bernard Bober érsekfőpásztorunk, itt Bodollón, az engesztelő imatalálkozónkon megáldották az épülő szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alapkövét. Örömmel és hálatelt szívvel jelentjük, hogy ma délelőtt a felépült iskola aulájában megtartották az első ballagást.

 A jelenlevők tehát az ünnepélyes liturgikus bevonulás után elimádkozták a rózsafüzért, amit szentmise, majd engesztelő és könyörögő Szentségimádás követett: a családok, az egyházak és a népek felajánlása a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve oltalmába. Nevezetesen e tájon élő magyarok és nem magyarok: szlovákok, csehek, németek, lengyelek, ruténok, romák, hívők és kevésbé hívők felajánlása, Mária gyermekeiként, hiszen Ő Anyja Fia minden testvérének.

 A koronavírus-járvány fokozatos enyhülése és az ukrajnai háborús konfliktus mielőbbi békés rendezése reményében Szűz Mária Szeplőtelen Szívébe helyeztük önmagunkat. Oltalmát kértünk azzal a tudattal, hogy nem elég csak Mária tiszta, megsebzett arcára tekinteni, de tekintetéből ki kell olvasnunk mindazt, ami népeink lelkiismereti megújulásához szükséges. Ezért könyörögtünk védőszentjeink, valamint lélekben a szűkebb pátria püspökeivel és papjaival együtt, Mária járjon közben értünk, hogy Isten fordítsa javunkra a koronavírus-járvány következményeit. Ezzel az imánkkal fejeztük ki sorsközösség vállalásunkat egyházmegyéink főpásztoraival, akik a világban, az egyházban és hazánkban ezen a napon, május 13-án népeink, nemzeteink és önmagunk érdekében tettek. A Boldogasszonyra bízva egész életünket, minden örömünket, bánatunkat és szenvedésünket, mindazt, amik vagyunk, és amink van, egész múltunkat, jelenünket és jövőnket.

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök, templomatya mondott köszönetet Bartko Elek, emeritus esperes-plébánosnak 75. születésnapja alkalmából az egyéni és a közösségi összetartozás bizonyítékáért. A koronavírus járványára való tekintettel - mondta - csak ezt tehettük, mint annyiszor a történelem során áldott elődeink. Rásejtve, amit ők is sejtettek: sok mindent kellene tenni, de csak azt tehetjük, amit lehet, s ahogyan lehet és nem azt, amit szeretnénk. De ezt nem kívülről, és nem másoknak kell megítélni. Az ítélet az Istené. Ő fogja igazolni, vagy cáfolni: nem tettünk lehetetlent, de amit lehetett, azt igyekeztünk megtenni…

Ünnepélyesen bejelentette, hogy itt Bodollón – továbbra is nagy bizalommal igyekszünk folytatni közös imánkat, felismerve az idők jeleit megtegyünk mindent, amit a gondviselés elvár tőlünk. Amint azt már jeleztük, október 13-án Bernard Bober, excellenciás érsek úr meghívására meglátogat minket Erdő Péter eminenciás bíboros úr, hogy velünk együtt hálát adjon a 20 éven át minden hónap 13-án megtartott Fatimai engesztelő imatalálkozókért, amikor együtt imádkozhattunk és könyöröghettünk, hogy a Kárpát-medence - Közép-kelet Európa - népei a történelem sebeire együtt keressék és találják meg az Eucharisztiában a kölcsönös kiengesztelődés és megbocsátás forrását. 

  Ismételt köszönet és hála mindenkinek, aki e jeles évfordulón a régi hűség, az ősi ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával fizikálisan vagy virtuálisan jelent volt és továbbra is lelkiismeretesen kívánja végezni életfeladatát: kész imádkozni, dolgozni és engesztelni népeink lelki, szellemi és erkölcsi megújulásért, határon innen és határon túl.