Az iskola azért van, hogy elindítson

Gábor Bertalan | 2022. május 13.
Az iskola azért van, hogy elindítson

Létem, ha végleg lemerült,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
(Nagy László)

2022. május 13-án a szepsi Boldog Salházi Sára Egyházi Iskolaközpontban megtörtént az első ünnepélyes ballagás és szalagfeltűzés.

Elgondolkodtató, hogy minden tudatos és előzetes számítgatás nélkül azon a napon, amikor arra emlékezünk, hogy 6 éve, 2016. május 13-án Erdő Péter bíboros és Bernard Bober érsekfőpásztor, Bodollón, az engesztelő imatalálkozón megáldották az épülő iskolaközpont alapkövét.

Az ünnepség a ballagó diákok ünnepélyes bevonulásával kezdődött. Dobos Orsolya üdvözlő szavai után Gábor Bertalan, esperes-plébános elmélkedése, Pelegrin Krisztina, osztályfőnöknő és a ballagók közös imájával folyatódott, majd a szalagok ünnepélyes megáldása után feltűzésre kerültek a szalagok és elhangzott Nagy István, tanár az iskola igazgatójának ünnepi beszéde. A végzős diákok hasonlóképpen, mint a múltban, a zöldszalagon útravalóul az egyik őskeresztény szimbólumot – a hal jelképét kapták.

A köszönetnyilvánítás, a Boldog Sára testvér kápolnai képének megkoszorúzása, a záró áldás és a himnusz eléneklése után az ünneplők láthatóan újult erővel, tettrekészséggel, az élet kihívásaira készen állva, hazaindultak, folytatni a példakép, Sára testvér életmottóját: „Itt vagyok, Uram, engem küldj el!” (Iz 6,8). Örülünk, köszönet és hála, hogy ismét bizonyságot nyert: az iskola azért van, hogy elindítson átvinni az értéket a túlsó partra!

Adja Isten, hogy végzős növendékeink a szalaggal együtt emlékező szeretettel viseljék a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 2. verse üzenetét: „Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődve a gyalázattal, most Isten trónjának jobbján ül.” (Zsid 2,12).

 Szívből kívánjuk, hogy életútjuk gyümölcsöző legyen:

  • az öröm idején ne legyenek könnyelműek,
  • a megpróbáltatás napjaiban ne fogyjon el a reménységük,
  • a kihívások közepette, felismerve az idők jeleit, jó harcot harcolhassanak,
  • amelynek győzelmi eredményét látva értelmes és értékes életutat tudhassanak maguknak végig, egészen az égig…