Az éretelem, a szív és a tettek harmóniája...

Gábor Bertalan | 2023. március 14.
Az éretelem, a szív és a tettek harmóniája...

Joel próféta könyvében olvashatjuk: „Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgálókra is kitöltöm lelkemet abban az időben. (…) megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét” (Joel 3,1-2,5).

2023. március 14-én a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont negyedikes gimnazistái is megkezdték írásbeli érettségi vizsgáikat. A hagyományokhoz híven a kezdés közös imádságban és imádsággal történt. Felelősségteljesen: az ész, a szív, a kezek, az értelem, a jóság és a tettek harmóniájában.

A napi evangélium (Mt 18,21-25): a példabeszéd a számadásról és a megbocsátásról azt sejtette, hogy egy vágyott ország, közösség, csak ott formálódik, ahol az Isten irgalmasságát megízlelő emberek vannak együtt, akik ebből a tapasztalatból készek békét, erőt és örömet merítve tovább adni. Csak ilyen emberekre épülhet az a közösség, amelyik valóban kész egy más értékrendben élni és éltetni. Ezek az emberek sem feltétlenül hibátlanok, sőt minden bizonnyal számos gyengeséggel küszködnek „tövist hordva testükben”, amit azonban kiegyensúlyozott bizalommal viselnek. Talán egy pszichológiai teszt még azt is kimutatná, hogy még nem teljesen érettek és nem egészen harmonikus személyiségek, mégis ők a legegészségesebbek, a szó valódi értelmében, mert a Teremtő irgalmából élnek és ezt igyekeznek tudatosan tovább adni.

Az elmondottak alapján, nem biztos, hogy evilági értelemben mindig sikereseknek mondhatók, mégis egyedül ők érik el és teremtik meg azt a közeget, amire mindnyájan vágyakozunk.

Adja Isten, hogy növendékeink mindig és mindenütt vágyjanak, törekedjenek az értelem, a szív és a tettek harmóniájára. Váljanak éretté az evangélium tanította és közvetített értékrendben.