Áldássá válni szűkebb világunknak...

Gábor Bertalan | 2023. január 8.
Áldássá válni szűkebb világunknak...

Egyházközségünkben is már hagyománnyá vált, hogy az egyháztanács tagjai jelenlétében az egyházközség papjai megszentelik és megáldják a plébánia épületét, s benne papjaink lakosztályát, majd közös megbeszélést tartanak az évi feladatokról, tervekről és kihívásokról, amelyek sohasem kicsinyek, de nem is teljesíthetetlenek, ha továbbra is Istenbe és egymásba kapaszkodunk.

Sajnos, a koronavírus-járvány miatt az utóbbi két évben a hagyományos módon ez nem volt lehetséges, amit azonban most újra indítottunk. 2023. január 10-én az egyháztanács tagjai teljes létszámban együtt imádkoztak és tervezgettek a jövőt illetően, abban a hitbeli meggyőződésben, hogy a házszentelés az Egyház szolgája imája és liturgikus cselekedete révén előkészíti a ház lakóit további kegyelmek hatékony befogadásra.

20*C+M+B*23

Christus Mansionem Benedicat - Krisztus áldja meg e házat!

Az áldás elismerést és felismerést, sőt a létezésben való megerősítést jelent, amikor Isten felénk fordítja arcát – írja Barsi Balázs atya egyik elmélkedésében.  Mindkettő: az elismerés és a felismerés is azonban elsősorban nem gyatra jótetteinknek szól, hanem nekünk önmagunknak: felbátorít, hogy ne féljünk Istentől, mert Ő jóságos hozzánk. Örök életre hív, hiszen erre teremtett bennünket. Persze, azt sem szabad elfelejteni, amit Szent Ágoston olyan nagyszerűen fogalmazott meg: Isten megteremtett minket nélkülünk, de nem üdvözít minket nélkülünk.

 Az új esztendő kezdetén bizalommal ajánlottuk önmagunkat és egymást, világunkkal és környezetünkkel együtt Isten irgalmas szeretetébe, a Szűzanya oltalmába, a szent angyalok és védőszentjeink  pártfogásába, kérve, hogy méltóan élhessünk az evangélium tanításának fényében, ami változatlanságában értelmet és értéket ad magatartásunknak az idő változandóságában.

 Adja Isten továbbra is elismernünk és felismernünk, hogy Urunk, Jézus Krisztus szentséges megtestesülése nemcsak a keresztény időszámítás, hanem az örökkévalóság kezdete is bennünk és köztünk. Segítse mindnyájunkat, hogy merjünk áldást mondani és közvetíteni, és így az egész előttünk álló esztendő a Szentháromság életadó áldásának erőterébe vonva, kegyelemből kegyelmet nyerve, mi magunk is áldássá váljunk szűkebb és tágabb világunknak.