Áldássá válni egymás számára...

Gábor Bertalan | 2022. január 1.
Áldássá válni egymás számára...

Elismerést, felismerést, sőt a létezésben való megerősítést jelent az, amikor Isten felénk fordítja arcát – írja Barsi Balázs atya egyik elmélkedésében.  Mindkettő: az elismerés és a felismerés is azonban elsősorban nem gyatra jótetteinknek szól, hanem nekünk magunknak: felbátorít, hogy ne féljünk Istentől, mert Ő jóságos hozzánk. Örök életre hív, hiszen erre teremtett bennünket. Persze, azt sem szabad elfelejteni, amit Szent Ágoston olyan nagyszerűen fogalmazott meg: Isten megteremtett téged nélküled, de nem üdvözít téged nélküled.

 Isten áldása a legcsodálatosabban Szűz Mária életében nyilatkozott meg. Az „áld” ige latinul benedicere, magyarul annyit jelent, mint: jól mond, jót mond. Ha jót mondunk, ha megdicsérünk valakit, elismerve munkáját vagy erős lélekkel viselt szenvedését, ha köszönetet mondunk áldozatos szolgálatáért, figyelmességéért, hősies erőfeszítéséért, ha biztatjuk és vigasztaljuk azt, aki elkeseredett, ha szavunkkal, mosolyunkkal, tekintetünkkel azt sugározzuk felé: „Jó, hogy vagy, merj még jobban létezni, kiteljesedni és élni!” – bizonyos értelemben mi is áldást mondunk. Isten - teremtő és fenntartó szeretetét jelenítjük meg és közvetítjük embertársainknak, közreműködve abban, hogy kegyelméből jobbá váljanak.

 Ki tagadná? Mindnyájunknak jól esik a dicséret, az elismerés, a megerősítés. A jó szó csodákra képes. Életünk másokat tápláló forrásává, beszédes jelévé, történelmet alakító szelíd erejévé lesz, mint a Szent Szűz élete. 

 Az új esztendő kezdetén bizalommal ajánljuk önmagunkat és egymást, világunkkal és környezetünkkel együtt Isten irgalmas szeretetébe, a Szűzanya oltalmába, a szent angyalok és védőszentjeink  pártfogásába, kérve, hogy méltóan élhessünk az evangélium tanításának fényében, ami változatlanságában értelmet és értéket ad magatartásunknak az idő változandóságában.

 Adja Isten elismernünk és felismernünk, hogy Urunk Jézus Krisztus szentséges megtestesülése nemcsak a keresztény időszámítás, hanem az örökkévalóság kezdete is bennünk és köztünk. Segítse mindnyájunkat, hogy merjünk áldást mondani és közvetíteni, és így az egész előttünk álló esztendő a Szentháromság életadó áldásának erőterébe vonva, kegyelemből kegyelmet nyerve, mi magunk is áldássá válhassunk egymás számára.