Ahogyan édesanyáink és nagymamáink tanítottak minket imádkozni...

Gábor Bertalan | 2023. április 30.
Ahogyan édesanyáink és nagymamáink tanítottak minket imádkozni...

Szepsiben 1979 óta rendeznek Szepsi Csombor Márton Napokat. A társadalmi szervek, az egyházak, a város, a kulturális intézmények képviselői és tagjai 44 éve emlékezünk közös múltunk egyik gyökerére. Azon a helyen, ahol korábban az Országzászló állt. Rúdjának pántja, az emlékmű hátoldalán, még ma is látható. Az emlékhely úgy maradt meg, hogy egykor rátették a Vörös Csillagot, ezért senki, nem mert hozzányúlni.

Az értékmentés sohasem egyszerű. Néha könnyebb, néha nehezebb. Napjaink nem kis kihívása, hogy egy olyan Európát kell tovább építenünk, amelynek középpontjában nem a gazdasági élet, a siker, a haszon, de a személy áll, az elidegeníthetetlen értékek szakralitása. Olyan Európát, amelyik bátrabban és határozottabban vállalja fel keresztény múltját: a pillanat kultúráját.

Áldott elődeink magasztos tapasztalata: ahhoz, hogy nagyobb bizalommal tekinthessünk a jövőbe és maradéktalanul, reménnyel élhessük meg a jelent, élő értékbe kell kapaszkodnunk, Aki nem más, mint az Isten, Aki Igéjében, Jézus Krisztusban, kimondta és megmutatta önmagát, Aki szentségeiben, Lelkében, Lelkével és Lelke által szüntelenül élteti a Benne hívőket, hogy elmondhassuk: Múltunk a reményünk - Krisztus a jövőnk.

Újból meg kell tanulnunk imádkozni és cselekedni azért, hogy – itt és most – olyan Európát valósítsunk meg, amely az eget szemléli, de közben eszményképeket követ. Olyan Európát, amelyik megvédi az embert, hogy biztos és szilárd talajon haladjon, értékes vonatkozási pontot jelentve az egész emberiségnek. Ez misszió a javából. Misszió és nem agresszió. Szelíd magatartás, ami sohasem lehet harcos, mert akkor nem lenne evangéliumi.

Földrészünk népeinek újból fel kell fedezniük Európa igazi nagyságát: a tudományok, a művészetek, a zene, az emberi értékek harmóniáját – ami az evangéliumi hit gyümölcse.

Furcsa világot élünk, amikor nemcsak a régi, jól bevált valódi európai értékeket: a családot, a nemzetet, a kultúrát, a munkát – akarják lecserélni valami másra, hanem a kontinensünk népességét is. A tét tehát nem kicsi. A harc a közeljövőben éleződni fog. Ezért – itt és most – ezen az emlékezetes helyen is - ahol egykor az Országzászló állt - kértük, az igazság Napját, Urunkat, Jézus Krisztust: igazságának fényével világosítsa meg gondolatainkat, hogy megerősödjünk a hitben és az igazi keresztény életérték-rendben.

  1. Add, Urunk, hogy bátran és félelem nélkül valljuk meg evangéliumi hitünket.
  2. Távolíts el tőlünk minden tévedést, kételyt és erőszakot.
  3. Erősíts bennünket, hogy a napjaink szabados korszelleme ellenére is ragaszkodjunk Egyházad tanításához.
  4. Engedd, hogy életünk példája nyomán mások is rátaláljanak az emberi élet értelmére, céljára és értékére.
  5. Add, hogy az evangéliumi értékrend alapján építsük, terjesszük, éljük meg önmagunkban és egymás között a te Országodat: a test, a lélek és a szellem harmóniáját.

Kéréseinket azzal az imával támasztottuk alá, amelyre Urunk Jézus Krisztus parancsára, édesanyáink és nagymamáink tanítottak minket imádkozni.