A sötétségben botorkáló világunk emberének...

Gábor Bertalan | 2024. február 2.
A sötétségben botorkáló világunk emberének...

2024. február 2-án egyházközségünk hívő népe is, mint annyian szerte a nagyvilágban szentmisénket gyertyaszenteléssel kezdtük. Mi a Szűzanya lourdes-i jelenésének oltáránál, ott ahol negyven napja, Urunk Jézus Krisztus születése kapcsán felállítottuk a betlehemet. Arra a boldog napra emlékeztünk, amikor Szűz Mária és Szent József az Úr Jézust bemutatták a jeruzsálemi templomban. Ezzel látszólag csupán az ószövetségi törvény előírását teljesítették, a történésben azonban Urunk, Jézus Krisztus, hívő népével találkozott. A jámbor öregek - Simeon és Anna - akik a Szentlélek késztetésére a templomba mentek, és ott szintén a Szentlélektől megvilágosítva a Gyermekben felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek Róla tanúságot.

Egyházunkban ezen a napon van az Istennek szentelt személyek – a szerzetesek, a szerzetesnők, a remeték és a különböző szent fogadalmasok napja is. Ebből az alkalomból imádkoztunk az egyházközségünkből származó Istennek szenteltekért, nevezetesen Szeles Karolina, szalézi nővérért és Pásztor János kamiliánus szerzetes-testvérért, valamint a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban tanító Szabó Nóra Sára orsolyita rendű hitoktatónőért.

Imádkoztunk a kassai származású Szeghy Dominika karmelita nővérért is, valamint Nagykapos szülöttjeiért: a Pannonhalmán szolgáló, Ontko Nándor, Henrik bencés atyáért, Kozma Péter minorita atyáért és az immár megboldogult Kun Valéria, Fausztina minorita nővérért is. A megnevezettek szerzeteshivatás-történetének sok szép, közös emléke ugyanis ismételt hálára és köszönetre indít, int, buzdít és bátorít.

Egyházközségünkben a veszélybe került magzatokért minden évben március 25-től, közel negyvenen, kilenc hónapon át, naponta imádkoznak. Elkötelezettségük egyfajta ideiglenes fogadalom. Értük is szállt most a fohász, hogy imáikkal, testi-lelki jócselekedeteikkel továbbra is segítsék elő az evangéliumi tisztánlátást a születendő élet megtartása, világrahozatala, nevelése és oktatása érdekében.

Február 2-a a Magyarországról indult Szeretet-láng imamozgalom születésnapja is. Imádkoztunk arra a szándékra is, hogy a világ számos helyén elterjedt mozgalom egyre teljesebben betöltse küldetését.

Szűz Máriához és Szent Józsefhez hasonlóan bennünket is a Szentlélek gyűjtött egybe. A megáldott gyertyák fénye hovatartozásunkra és elkötelezettségünkre emlékeztettek bennünket is. A gyertyaszentelő ima után bizalommal járultunk Urunk, Jézus Krisztus oltárához, ahol Szavát hallgatva és Szentségeiben részesedve Vele találkoztunk.

 Szentmisénket Bodollón, a jubiláló Maklári Júlia sekrestyésnőért, Szepsiben a rózsafüzér-társulat, élő és elhunyt tagjaiért, a Mária Rádió hallgatóiért és beteg testvéreink testi-lelki gyógyulásáért mutattuk be azzal a vággyal, hogy Urunkat, Jézus Krisztust mindnyájan felismerjük Szavában, a Kenyértörésben és egymásban és így példamutató életünkkel, fényes jelek lehessünk a hitetlenség, a kétkedés homályában és sötétségében botorkáló világunk emberének.