A profán és a szakrum

Gábor Bertalan | 2022. január 20.
A profán és a szakrum

   Az Újesztendő és Vízkereszt ünnepe kapcsán a jövőt illetően ezekben a napokban mindenütt, ahol katolikus keresztények élnek, a hívek Isten áldását kérik önmagukra és életterükre. A közönséges és a szent közötti különbség kisebbedésére. Egyházi iskolaközpontunkban is ezt tettünk, mert ebben az esztendőben is szeretnénk tovább növekedni nemcsak létszámban, testben és tudásban, de lelkiségben, jóságban, irgalomban és szeretetben.

 A liturgikus szertartás kezdetén elhangzott a betlehemi történet a napkeleti bölcsekről, akik miután leborultak és hódoltak a Kisded előtt, elővették kincseiket s ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba (vö. Mt 2,1-12).

Ki tagadná? Az újesztendő, új veszedelmekkel is jár. Szeretnénk azokat elkerülni. Az új kihívások közepette bölcsen viselkedni, mint a napkeleti bölcsek. Túljárni az ellenség eszén. Ehhez meg kell tanulni bátran elindulni az ismeretlenbe, leborulni a megtestesült Bölcsesség, az Úr Krisztus előtt és kimondani vágyakat, amelyek az idén így lettek csokorba kötve:

  1. Mennyei Atyánk, segíts, hogy az üdvösségre vezető úton továbbra is Krisztus tanításának fényében akarjunk járni.
  2. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet mindazoknak, akik őszinte szívvel keresnek Téged, hogy a betlehemi Kisdedben felismerjék istenségedet!
  3. Mennyei Atyánk, Urunk, Jézus Krisztus tanítása vezesse el a nemzeteket és azok vezetőit az igaz egyetértésre!
  4. Mennyei Atyánk, a krisztusi hit fénye ragyogja be egyházunk, népünk és családjaink életét határon innen és határon túl.
  5. Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy az új iskolánkban mihamarabb megkezdődhessen az oktatás, a nevelés és a lelki formálódás.
  6. Mennyei Atyánk, az örök világosság fénye tündököljön országodban azoknak, akik földi életükben az áldozatos szeretet mirhájával hódoltak előtted!

Miután Péter atya a segédkezők kíséretében szenteltvízzel meghintette a tantermeket és az imádkozókat, elhangzott a Miatyánk, az Üdvözlégy és a záró áldás: Mindenható Urunk és Istenünk! Kérünk, áldd † meg ezt az intézményt, minden helyiségét és azokat, akik itt tanulnak, nevelődnek, nevelnek, oktatnak és dolgoznak. Legyen itt testi és lelki egészség, a szív tisztasága és a lélek legyőzhetetlen ereje, alázat, jóság és szelídség, engedelmesség és hálaadás. Kérünk, maradjon meg szent áldásod ezen az intézményen és mindenkin, aki itt tartózkodik. Segítsd őket, hogy a Fiadban felragyogott fényt semmiféle sötétség ne tudja kioltani. Köszönjük ezt a fényt! Segíts, hogy továbbra is az általa megvilágított úton akarjunk járni. Ámen.

VIDEÓfelvétel itt

 20 – C + M + B – 22

 Christus Mansionem Benedicat

Krisztus e hajlékot áldja meg!