A papságban és a házasságban megélt áldozatos, aprószentes évek…

Gábor Bertalan | 2022. december 28.
A papságban és a házasságban megélt áldozatos, aprószentes évek…

Születésnapra, aranylakodalomra, aranymisére készültünk. Horňák Péter emeritus parókus, tiszteletbeli esperes a közeljövőben ünnepelte volna születésnapját, házassága és pappá-szentelése 50. évfordulóját. 2022. december 24-én, hajnalban elindult mindörökké lenni.

 Földi végbúcsúvétele 2022. december 28-án volt a szepsi római katolikus plébániatemplomban.  Megfáradt testét két görög katolikus főpásztor Cirill érsek és Milán püspökök vezetésével, közel félszáz pap, a közeli és a távoli rokonság, sok hívő jelenlétében és a világhálón számos külföldön élő tisztelőjétől kísérve búcsúztattuk és a legközelebbiek részvételével helyeztük el a feltámadás és az örök élet reményében a szesztai temetőben.

 A nyugati egyház aprószentek liturgikus ünnepét üli. A napi evangélium első hallásra rémtörténetként hangzik; tudósítás egy tömegmészárlásról, amelynek áldozatai csecsemők és járni, beszélni nem tudó gyermekek. Hol itt az örömhír – kérdezhetnénk. Isten alig lépett be a történelembe, máris érzelmi és politikai zavart keltett, mert az érvényben lévő és az önmagát örökkévalónak gondoló rend hirtelen megkérdőjelezetté vált.

 Általában ez történik minden új élet nem várt érkezése kapcsán is, amikor a zűrzavarban, a konfliktusokban – mint a világ minden igazi konfliktusában – az ártatlanok bűnhődnek. Ilyen a bűn mechanizmusa Káintól és Ábeltől kezdve napjainkig. 

 A betlehemi gyermekgyilkosság valójában Krisztus-gyilkosság volt. Nem az öntudatra még nem is jutott kisdedek, a tipegő gyermekek voltak halálra ítélve, hanem maga az Isten, aki emberré lett. A Betlehemben megölt kicsinyek viszont elnyerték az örök életet, jóllehet nem is ismerték Krisztust, aki helyett meghaltak. Az Egyház hite tévedhetetlenül szentként tiszteli és Aprószenteknek nevezi őket, nem azért, mert ártatlanok voltak, hanem mert az Atyaisten Krisztust, az ő emberré lett egyszülött Fiát szereti bennük, aki általuk menekült meg, hogy majd felnőve szabadon áldozhassa fel életét az egész világ üdvösségéért.

 Minden pap és minden következetesen Krisztus mellett döntő és elkötelezett hívő ember is ezt a tanúságtevő életmagatartást folytatja, teszi egyértelművé. Péter atya is ezt tette. Odaadó hűséggel élte papi életét, szerette családját és egyházát. Szívesen és gyakran zarándokolt Medzsugoriébe is, hogy ott is elősegítse megélni a bűnbánat, a megtérés és a visszatalálás boldogító örömét.   

 Imádkozzunk, hogy amikor a vértanú Aprószentek győzelmét ünnepeljük, ugyanakkor gyász, bűnbánat és böjt van a szívünkben Péter atya földi távozása és a sok millió meggyilkolt magzat miatt is, akikben Istent, az Életet utasítottunk el és ítéltünk halálra – könyörüljön rajtunk. Kérjük, irgalmazzon nekünk, akiknek önzése, felelőtlensége és szűkkeblűsége miatt nemcsak hogy „nem jutott hely a szálláson”, de esélyt sem kaptak arra, hogy megszületve beteljesíthessék a mennyei Atya róluk elképzelt csodálatos tervét.

 A mindhalálig hűségeseknek és állhatatosan kitartóknak adja meg az Örökkévaló az örök élet boldogító jutalmát. Tegye teljessé a papságban és a házasságban megélt áldozatos, hűséges, aprószentes éveket.