A felismert jót ezután is megvalósítani...

Gábor Bertalan | 2023. március 19.
A felismert jót ezután is megvalósítani...

A nagyböjti szentidő 4. vasárnapján - a laetare, az örvendezés vasárnapját – a régi liturgikus hagyomány szerint rózsaszínben ünnepeltük. Örvendeztünk – annál is inkább, mivel becses vendégünk érkezett – a Petőfi-körtefa, amit hétfőn Budapestre viszünk megáldatni. A csemetealany egy Sancta Mária nevű körtefafaj, amelybe pénteken beoltódott a Székely-keresztúrról érkezett oltvány, annak a fának a génállományából, amely alatt a legenda szerint Petőfi Sándor utoljára verselt.

 Szentmisénket egyházközségünk hívő népéért mutattuk be, városunk minden lakosáért, népünkért – határon innen és határon túl. Imádkoztunk a ma névnapjukat ünneplő József nevű testvéreinkért és a ma születésnapjukért hálálkodókért is és mindazokért, akik tevékenyen cselekedtek azért, hogy szinte regénybe illően a miénk lett a Petőfi-körtefa egy kései példánya. Nem kevesen tettek azért, hogy tervünk megvalósulhatott. A teljesség igénye nélkül azonban méltó és igazságos megemlíteni néhány nevet, akik nélkül álmunk nem vált volna valóra:

Nagy István, iskolaigazgató,

Nyíri Péter, okleveles mérnök,

Zachariás István, okleveles mérnök,

Dobos Zoltán, oktatótanár.

 Nagy köszönet és hála további mindazoknak, akik részt vesznek, ill. részt vettek az előkészítői munkálatokban, a szállításban, az oltásban, a tereprendezésben és az ünnepség méltóságteljes megrendezésében.

 A csemete megáldása 2023. március 20-án, Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, a kánonjogi posztgraduális intézet tudományos konferencia záróakkordjaként lesz Őeminenciája Erdő Péter bíboros által. A megáldott csemetefát 2023. március 21-én 12:30-kor fogjuk ünnepélyesen elültetni a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont udvarán, ahová ezúton is nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt, akik szeretnének részesei lenni ennek a nem mindennapi történelmi eseménynek.

 Ezúton is szeretettel köszöntjük a névnapjukat ünneplő Józsefeket és születésnapjuk alkalmából az egyháztanács oszlopos tagját, kedves technikusunkat, Kuzma Norbert okleveles mérnököt és Melega Máriát, a rózsafüzér-társulat vezetőjét, a Mária Rádió önkéntesét. Közösségünk mindkettőjüknek nagyon sokat köszönthet.

 Adja Isten, hogy a jövőben is egyre többen felismerjük, meglássuk az idők jeleit és legyen erőnk, kitartásunk és tettrekészségünk egymást támogatva a felismert jót ezután is megvalósítani.